Zapewniamy harmonijny rozwój

Konkurs grantowy Sportowy Gdańsk – edycja 2021

Fundacja Morze Aktywności organizując Konkurs Grantowy pragnie w ten sposób wesprzeć te inicjatywy społeczne, których owocem jest propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Tego typu inicjatywy przyczyniają się do propagowania zdrowego trybu życia oraz odkrywania wśród młodzieży nowych zainteresowań i pasji.

 • W ramach konkursu mamy do rozdysponowania są 3 000 zł
 • W konkursie mogą brać udział stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, kluby sportowe, organizacje sportowe, związki sportowe oraz szkoły publiczne
 • Granty mogą być przyznane na:
  • zakup sprzętu sportowego,
  • zakup sprzętu treningowego,
  • zakup strojów sportowych,
  • zakup innego sprzętu, przedmiotów i usług związanych ze szkoleniem sportowym lub organizacją rekreacyjnego uprawiania sportu

Nie czekaj, działaj, wesprzyj!

40 1750 0012 0000 0000 3833 5723