Zapewniamy harmonijny rozwój

Konkurs grantowy Sportowy Gdańsk – edycja 2019

Fundacja Morze Aktywności organizując Konkurs Grantowy pragnie w ten sposób wesprzeć te inicjatywy społeczne, których owocem jest propagowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Tego typu inicjatywy przyczyniają się do propagowania zdrowego trybu życia oraz odkrywania wśród młodzieży nowych zainteresowań i pasji.

  • W ramach konkursu mamy można otrzymać grant kwocie do 1500 zł
  • W konkursie mogą brać udział stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, kluby sportowe, organizacje sportowe, związki sportowe oraz szkoły publiczne
  • Granty przyznane będą w 3 kategoriach:
  • Nowoczesność – obejmujący wsparcie na zakup sprzętu sportowego, treningowego oraz strojów sportowych, itp;
  • Aktywność– obejmujący dofinansowanie organizacji zawodów sportowych lub udziału w zawodach sportowych;
  • Edukacja – obejmujący wsparcie w postaci sprzętu sportowego, treningowego, strojów sportowych itp. dla jednostek prowadzących działalność edukacyjną, z wyłączeniem klubów sportowych;
  • Zgłoszenia przyjmowane są na przez wypełnienie formularza i przesłanie go drogą elektroniczną lub tradycyjną zgodnie z regulaminem.
  • Zgłoszenia przyjmujemy do 29 listopada 2019 do godz. 12:00

Nie czekaj, działaj, wesprzyj!

40 1750 0012 0000 0000 3833 5723